Spring til indhold

Værktøjer og vejledninger

Her kan du danne dig et overblik over relevante hjemmesider med værktøjer og vejledninger, som omhandler negativ social kontrol.

Handlingsplan mod negativ social kontrol

Alle skal have lige muligheder for at leve et frit liv. Derfor har Odense Kommune en handlingsplan for, hvordan vi forebygger, begrænser og håndterer konsekvenserne af negativ social kontrol. Handlingsplanen findes her.

 

Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter

Du har pligt til at handle, hvis du får mistanke om overgreb mod børn eller unge, herunder tilfælde af negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter. I Odense Kommunes beredskabsplan mod negativ social kontrol og æresmotiverede konflikter kan du læse mere om, hvordan du skal handle, og hvad du skal være opmærksomhed. Beredskabsplanen findes her. 

 

Vejledninger

Håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2018, 64 sider

God praksis i æresrelaterede sager - Inspirationskatalog til kommunerne

Kilde: Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2019, 36 sider

 

Odense Kommunes Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
Kilde: Odense Kommune, 2021, 21 sider

 

Værktøjer til dig, der har borgerkontakt

Udredningsværktøjer til vurdering af sager

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har samlet en række værktøjer.

Skab tillid med den gode samtale

Når det handler om negativ social kontrol er det afgørende at du skaber et trygt rum for borgeren. Lev Uden Vold har udarbejdet en række samtaleguides som du kan bruge i samtalen med både børn og voksne, udøvere og ofre.

 

Vold mod kvinder

På Danners hjemmeside kan du finde viden om vold mod kvinder, herunder negativ social kontrol, og værktøjer til at støtte kvinden.