Spring til indhold

Rapporter og andre materialer om negativ social kontrol

Her kan du danne dig et overblik over relevante hjemmesider med rapporter og øvrige materialer, som omhandler negativ social kontrol - i Odense Kommune og nationalt.

Hjemmesider med rapporter og andre materialer om negativ social kontrol:

Integrationsviden.dk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har samlet række rapporter, faktaark og andre materialer vedrørende negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. 


RED Center mod Æresrelaterede konflikter
RED Center mod Æresrelaterede konflikter har udarbejdet en overskuelig liste med henvisning til en række rapporter, bøger og film, hvis du vil vide mere om negativ social kontrol.

 

Als Research

Als Research har stået for en række evalueringer og undersøgelser vedrørende negativ social kontrol. Herunder rapporterne ”Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune” (2020), ”Unges oplevelser af negativ social kontrol” (2018) og ”Negativ social kontrol i grundskolen (2018).

 

Børns Vilkår
På Børns Vilkårs hjemmeside kan du tilgå en række rapporter vedrørende børns trivsel og negativ social kontrol, herunder rapporten ”Adfærdskontrol og tankefængsel” (2019).

Institut for menneskerettigheder

På Institut for menneskerettigheders hjemmeside kan du tilgå en række rapporter af relevans for negativ social kontrol, herunder rapporten ”Ekstrem social kontrol” (2017).

 

Københavns Professionshøjskole: podcast

På Københavns Professionshøjskoles hjemmeside kan du tilgå en podcastserie vedrørende negativ social kontrol.