Spring til indhold

Undervisningsmaterialer

Her kan du finde vejledninger og materialer til undervisning i børn og unges rettigheder, demokratiforståelse og kontroversielle emner.

Børn og unges rettigheder

Red barnet har samlet inspirations- og undervisningsmaterialer om børn og unges rettigheder til både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Kilde: Red Barnet


Vores rettigheder
Børns Vilkår tilbyder en elevworkshop om børns rettigheder og selvbestemmelse.

Vores rettigheder er udviklet med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Københavns Kommune som en del af en indsats, der har til formål at forebygge, at børn og unge udsættes for negativ social kontrol. I ”Vores rettigheder” bliver dette formål operationaliseret gennem et fagligt arbejde med rettigheder, der er særligt relevante i situationer omkring negativ social kontrol.

Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til videre fagligt arbejde med rettigheder og børnekonventionen i klassens egen undervisning.

Kilde: Børns vilkår


Du har et valg!
En undervisningspakke målrettet 6.-10. klasse. Materialet henvender sig til lærere, som gerne vil forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter gennem undervisningen. I pakken findes elevmateriale, skabelon til drejebog, en PowerPoint-samling og en ressourceguide.
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration


DET' MIT LIV ELLER ER DET?
Undervisningsmateriale målrettet folkeskoleelever fra 7. klasse og op, ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og produktionsskoler. Materialet bygger på personlige fortællinger, som tilgås som podcast.
Kilde: C:NTACT med støtte fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, og Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet


Demokrati og fællesskaber - EMU
Tema på emu.dk - Danmarks Læringsportal - om kritisk tænkning og kontroversielle emner, demokrati og medborgerskab, samt fællesskab. Her findes vejledninger og konkret materiale. Særligt relevant er vejledningen Hvordan taler man nemt om det svære? Redskaber til dialog i grundskolen, udgivet i samarbejde mellem Nordisk Råd og Undervisningsministeriet.


Verdensklasse

Undervisningsmateriale målrettet elever i 6.-9. klasse om medborgerskab, fællesskab og demokrati.
Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen


I 7 Sind
Undervisningspakke, som består af syv korte film om ungdom og identitet, og et skriftligt undervisningsmateriale.
Kilde: Salaam Film og Dialog og Børne- og Undervisningsministeriet

 

Skole-hjem samarbejde

På emu.dk - Danmarks læringsportal - finder du vejledning og værktøjer i forhold til at styrke skole-hjem samarbejdet, blandt andet i relation til inklusion.