Spring til indhold

Råd og vejledning ved tvivl om negativ social kontrol

Er du bekymret for om et barn, ung eller voksen er udsat for negativ social kontrol? Her finder du råd og vejledning som borger, fagperson eller civilsamfundsaktør i Odense Kommune.

Selvbetjening

Obs! Vær opmærksom på, at denne vejledning henvender sig til borgere, civilsamfundsaktører og fagpersoner i Odense Kommune. Har du ikke bopæl i Odense Kommune, skal du søge tilsvarende handlemuligheder i egen kommune.

 

Har du brug for råd og vejledning?

Kontakt Odense Kommune på [email protected]. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder.


Bemærk: Mail er ikke sikker kommunikation. Benyt digital postkasse ved fortrolige/personfølsomme oplysninger.

 

Underretning eller tvivl om underretning?

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung er i mistrivsel, har været eller er udsat for overgreb eller har brug for særlig støtte. Offentligt ansatte har skærpet underretningspligt jf. Barnets Lov §§ 133 og 135.

Læs mere i Odense Kommunes beredskabsplan om forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Er du i tvivl, om du skal underrette, kan du få sparring hos:

Børn- og Familierådgivningen, Vagt og visitation
Tlf.: 65 51 85 00

Åbningstider:
Man – Ons 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00

 

Er du bekymret for en borgers sikkerhed?

Kontakt sikkerhedskonsulenterne, hvis du er bekymret for at en borger er udsat for en æresrelateret konflikt eller truet på sin sikkerhed.

 

Du finder kontaktoplysningerne til sikkerhedskonsulenterne her.

 

Læs mere om sikkerhed her.