Spring til indhold

Civile aktører

Her kan du danne dig et overblik over udvalgte lokale civilsamfundsaktører, som direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol.

Socialkompas kan du få et overblik over aktiviteter, hjælp og sociale tilbud i din kommune.

 Lokale civilsamfundsaktører:
Søstre mod vold og kontrol
Søstre mod vold og kontrol bekæmper vold og negativ social kontrol mod kvinder. Det sker gennem uddannelse af frivillige, der agerer vejvisere og brobyggere til de muligheder for hjælp og støtte, der findes, hvis man er udsat for vold og negativ social kontrol.
Headspace Odense
Hvis du, eller en du kender, har brug for nogen at tale med, kan du kontakte Headspace. Headspace er et rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år, hvor du selv bestemmer om du vil være anonym.
Baba - Fonden for Socialt Ansvar
Baba bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv. Baba styrker familiens samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund til gavn for en god opvækst for børnene.
Bydelsmødre - Fonden for Socialt Ansvar
Bydelsmødre hjælper kvinder i deres lokalområder og sikrer, at information fra myndigheder når udsatte familier, ensomme ældre og isolerede kvinder, som det etablerede system har svært ved at nå.
Exitcirklen
Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold er Danmarks første landsdækkende terapi- og samtalegrupper for mennesker, der er eller har været udsat for psykisk vold eller andre voldsformer.
Qnet - Røde Kors Odense
Netværk og støtte for borgere, der har været udsat for vold.
Ventilen - Odense
Ventilen Odense tilbyder et fællesskab for unge mellem 15 og 25 år – alle er der, fordi de gerne vil føle sig mindre ensomme.
Lambda
Et fællesskab for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og alle andre i LGBTQ+ miljøet på Fyn.

KVINFO mentornetværk

Støtter kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i at komme i job eller uddannelse.

Stoppestedet
Et mødested for sindslidende eller borgere, der har andre psykosociale problemstillinger.
Home-start Odense
Støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.
AOF Center Odense
Folkeoplysning fra Bro til Bro.
GirlTalk
GirlTalk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder. I samarbejde med Odense Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark tilbyder Girl Talk gruppeforløbet SISTERHOOD for piger i alderen 16-24 år.
Vollsmose Boxing
Klubben har fået flere priser for dens sociale arbejde og resultater i lokalområdet såvel som bokseverdenen. Trænerne fungerer som mentorer og rollemodeller for de unge, ligesom klubben tilbyder lektiecafe og kvindehold.
AURA Odense
Et frirum for unge LGBT+ personer under 18 år.
QueerCafé
Et tilbud af og for queerpersoner, men allierede og folk, der stadig er ved at finde ud af deres egen identitet, er også velkomne. Vores mål er at skabe et trygt fællesskab for unge queerpersoner i Odense.