Spring til indhold

Akut handling og hjælp

Har du kendskab til et barn, en ung eller en voksen, som er udsat for overgreb?
Her kan du finde hjælp til hvad du skal gøre i situationer, der kræver akut handling.

Obs! Vær opmærksom på, at denne vejledning henvender sig til borgere, civilsamfundsaktører og fagpersoner i Odense Kommune. Har du ikke bopæl i Odense Kommune, skal du søge tilsvarende handlemuligheder i egen kommune.

 

Under 18 år:

Hvis det konstateres, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, er der tale om en

situation, der kræver akut handling 

 

Jf. Barnets Lov §§ 133 og 135 har offentligt ansatte og borgere pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung er i mistrivsel, har været/er udsat for overgreb eller har brug for særlig støtte. Offentligt ansatte har skærpet underretningspligt.

Uanset om du er borger eller fagperson, skal du gøre følgende:

 

1. Lav en akut underretning.

Det gør du ved at ringe til:

Børn- og Familierådgivningen, Vagt og visitation
Tlf.: 65 51 85 00

 

Åbningstider:

Man – Ons 9.00-14.00

Torsdag 9.00-17.00

Fredag 9.00-13.00

 

Udenfor åbningstider:

Odense Kommune

Tlf.: 66 13 13 72

2. Lav en anmeldelse til Politiet

 

Er der formodning om eller kendskab til, at der er begået et fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb

mod et barn/en ung, skal der ske anmeldelse til Politiet.

 

Som borger:

Du skal selv kontakte Politiet på tlf. 112.

 

Som fagperson:

I Odense Kommune er det myndighedsafdelingen, der vurderer om der skal foretages en konkret politianmeldelse. Det er herefter politiet, der forestår den påkrævede efterforskning i sagen. 

 

Over 18 år:

Hvis det drejer sig om en ung eller voksen over 18 år, som har brug for akut hjælp, så skal du kontakte Politiet.

 

Ring til Politiet på tlf. 112

 

Hjælp til risikoscreening og -vurdering, samt sikkerhedsplan over/under 18 år:

Vær altid særligt opmærksom på borgerens sikkerhed og trusselsniveauet i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I nogle tilfælde kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for borgeren, hvis nogen får kendskab til, at der er talt med udenforstående - eksempelvis kommunen - om den konkrete problematik.

Sikkerhedskonsulenterne kan kontaktes ved kendskab til eller mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag. Sikkerhedskonsulenterne yder støtte til borgeren, som kan henvende sig direkte og til fagpersoner.

  • Borgere kan få konkret rådgivning om hvordan de kan handle i en situation, hvor de er truet på deres sikkerhed. De får overblik over forskellige risikoscenarier og en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren.
  • Fagpersoner kan få specialiseret rådgivning om hvordan de vurderer trusselniveauet omkring borgeren og hjælp til at udarbejde en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren. Herudover vil de bistå i koordinering af og henvisning til andre aktører, som kan hjælpe i sagsforløbet samt bistå med sparring og lave sagsopfølgning.

Som en del af koordinationsenheden mod ufrivilligt udenlandsophold, håndterer sikkerhedskonsulenterne også sager om ufrivilligt udlandsophold.

Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive i alle tilfælde hvor negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter er på spil, på enten det forebyggende, indgribende eller akutte niveau.

 

Du kan finde kontaktoplysninger til Sikkerhedskonsulenterne her

 

Er det ikke en akut situation? Få råd og vejledning her.