Spring til indhold

Vejledninger til ledere og lærere

Her finder du vejledninger til arbejdet med demokratisk dannelse og kontroversielle emner i skolen - i klasserummet og i de svære samtaler med børn, unge og forældre.

Kontroversielle emner i skolen

En uddannelsespakke om undervisning i kontroversielle emner, demokratisk medborgerskab og menneskerettigheder. Pakken indeholder materiale til lærere og et inspirationskatalog til skoleledelser.

Formålet er at styrke dialogen med børn og unge om følsomme, vanskelige og kontroversielle emner, som vækker stærke følelser og skaber spændinger i samfundet. 

Kilde: Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet, 2017.

 

Hvordan taler man nemt om det svære?

En række øvelser, der faciliterer dialog om svære emner. Øvelserne er målrettet grundskolelærere og andre, der interesserer sig for at skabe gode samtaler og diskussioner med børn og unge om alt det, som er svært at tale om.

Øvelserne tager afsæt i materialet Kontroversielle emner i skolen.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, 2019.

 

 

Demokratisk skole-hjem-samarbejde

Inspirationsmateriale til skole-hjem-samarbejde for lærere og pædagoger i grundskolen med konkrete bud på, hvordan skole-hjem-samarbejdet kan tilrettelægges, så det styrker hverdagsdemokratiet i grundskolen.

 

Kilde: VUDA (Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research), 2019.