Spring til indhold

Undervisningsmaterialer

Er du lærer og ønsker du at arbejde med temaer som social kontrol, rettigheder, køn, seksualitet og medbestemmelse? Her finder du inspiration og materialer til elevinddragende aktiviteter.

Vores rettigheder – workshop med Børns Vilkår og undervisningsmateriale

Vores Rettigheder stiller skarpt på børn og unges rettigheder og selvbestemmelse gennem cases fra Børnetelefonen, film og dilemmaspil. Børns Vilkår afholder en elevworkshop og stiller et opfølgende undervisningsmateriale til rådighed. Vores Rettigheder har til formål at forebygge negativ social kontrol og henvender sig til mellemtrin og udskoling.

Odense Kommune har et samarbejde med Børns Vilkår om prøvehandlinger på udvalgte skole, som en del af den styrkede indsats mod negativ social kontrol. Alle skoler kan booke et forløb, mod egenbetaling.

Kilde: Børns Vilkår, 2022.

 

Du har et valg!

Undervisningspakke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter bestående af fire temaer: ”Du og jeg – dem og os”, ”Rettigheder”, ”Køn og seksualitet” og ”Familieliv”. Undervisningspakken indeholder elevmateriale, lærervejledning, powerpoint-samling til undervisning, en quiz i app’en MÆRK og en ressourceguide. Målgruppe for materialet er 6.-10. årgang.

 

OBS! Nogle af materialets henvisninger og aktører kan være forældede. Find opdaterede lister over relevante lokale, frivillige og eksterne aktører her.


Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2017.  

 

 

DET’ MIT LIV ELLER ER DET?

Et konkret materiale til at tale med folkeskolens ældste elever og forældre om social kontrol. Materialet indeholder fem personlige fortællinger fortalt via podcast eller film, arbejdsspørgsmål og øvelser, der på en sjov og aktiverende måde inddrager eleverne til videre bearbejdning af social kontrol som fænomen, blandt andet gennem rollespil.

I forbindelse med forløbet kan du booke C:NTACTs forestilling, der sætter fokus på social kontrols gennem fortællinger fra både unge og forældre. Forestillingen inviterer til åben dialog.

Kilde: C:NTACT og Københavns Kommune, 2021.Verdensklasse

Hvem er aktiv medborger? Hvordan kan man deltage i demokratiet, når man er ung? Hvad betyder det at være dansk, og hvem bestemmer det? Hvordan opstår fordomme, og kan de bekæmpes? Hvorfor kan konflikter ødelægge fællesskaber – og hvordan reagerer du selv i en konflikt?
Undervisningsmaterialet indeholder mere end 80 øvelser til elever i 6.-9. klasse om medborgerskab, fællesskab og demokrati. Øvelserne er skrevet til lærere og kan bruges direkte i undervisningen.

Kilde: Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen, 2022.

 


Stop myten om mødommen

Materiale til seksualundervisning på 7.-10. årgang til brug i en dobbeltlektion. Her er der fokus på kvinders mødom og særligt på myten om, at alle kvinder bløder den første gang, de har sex, selvom det kun sker for under halvdelen. Det får nogle unge kvinder til at føle sig skamfulde, pressede og de kan frygte andres reaktion.

Materialet består af videoer, fakta om mødom og spørgsmål til dialog i klassen. Der er både elevmateriale, lærervejledning, faktaark og en kort video.

Kilde: Søstre mod vold og kontrol, 2022.

 

I 7 SIND

I 7 SIND er en undervisningspakke bestående af syv korte dokumentar- og portrætfilm, hvor unge med anden etnisk baggrund fortæller om temaer knyttet til identitet, kulturforståelse, diskrimination og social kontrol. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse, samt de første årgange på ungdomsuddannelserne.

Kilde: Salaam Film & Dialog for Børn og Undervisningsministeriets Brug for alle unge-indsats, 2018.

 

 

Få mere inspiration til hvordan du kan understøtte arbejdet med demokrati og medborgerskab her.

Find relevante videoer, webinarer og podcasts, som kan inddrages i undervisningen her.