Spring til indhold

Sikkerhed

I sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter har sikkerhed afgørende betydning. Her finder du vigtig viden om netop det.

Gå direkte til det du vil læse mere om: 

Sikkerhedsrisici i sager med negativ social kontrol

Sikkerhedskonsulenterne: Hjælp til risikoscreening, -vurdering og sikkerhedsplan

Inspirationsmateriale til sikkerhedsplan for borger

 

 

  

 

Sikkerhedsrisici i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter:

 

Øget sikkerhedsrisiko og særlige hensyn:

Vær altid særligt opmærksom på borgerens sikkerhed og trusselsniveauet i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I nogle tilfælde kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for borgeren, hvis nogen får kendskab til, at der er talt med udenforstående – eksempelvis kommunen - om den konkrete problematik.

 

Hvis du, som fagperson, ikke tidligere har beskæftiget dig med en sag med negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter før, kan du med fordel se vejledning nr. 3 til serviceloven, kap. 2 - æresrelaterede konflikter, som beskriver hvad du skal være særligt opmærksom på.

 

Drejer det sig om en sag, hvor barnet eller den unge skal anbringes udenfor hjemmet, er der også særlige sikkerhedshensyn at tage i betragtning. For et fuldt overblik over lovgivning af relevans for negativ social kontrol se her.

 

Underretningspligt:

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung er i mistrivsel, har været eller er udsat for overgreb eller har brug for særlig støtte – og offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (jf. serviceloven §153 og §154).


Se også Odense Kommunes beredskabsplan for handleguide i tilfælde af overgreb mod børn og unge - særligt side 13 om opmærksomheder i relation til negativ social kontrol og æresrelaterede overgreb og konflikter her. Se Odense Kommunes beredskabsplan her.

 

Hjælp til risikoscreening, -vurdering og udarbejdelse af sikkerhedsplan:

Vær altid særligt opmærksom på borgerens sikkerhed og trusselsniveauet i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I nogle tilfælde kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for borgeren, hvis nogen får kendskab til, at der er talt med udenforstående - eksempelvis kommunen - om den konkrete problematik.

Sikkerhedskonsulenterne kan kontaktes ved kendskab til eller mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag. Sikkerhedskonsulenterne yder både støtte borgeren, som kan henvende sig direkte og til fagpersoner.

  • Borgere kan få konkret rådgivning om hvordan de kan handle i en situation, hvor de er truet på deres sikkerhed. De får overblik over forskellige risikoscenarier og en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren.
  • Fagpersoner kan få specialiseret rådgivning om hvordan de vurderer trusselniveauet omkring borgeren og hjælp til at udarbejde en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren. Herudover vil de bistå i koordinering af og henvisning til andre aktører, som kan hjælpe i sagsforløbet samt bistå med sparring og lave sagsopfølgning.

Som en del af koordinationsenheden mod ufrivilligt udenlandsophold, håndterer sikkerhedskonsulenterne også sager om ufrivilligt udlandsophold.

Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive i alle tilfælde hvor negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter er på pil, på enten det forebyggende, indgribende eller akutte niveau.


Kontakt Sikkerhedskonsulenterne i Region Syddanmark:

Natalie:

  • Tlf. 30 71 32 82
  • E-mail: natcb@odense.dk

Michael:

  • Tlf. 20 54 25 43
  • E-mail: mibrc@odense.dk

Jesper:

  • Tlf. 24 79 45 70
  • E-mail: jeand@odense.dk      

 

 

Kontakt:

Kontakt til en start Sikkerhedskonsulenterne på telefon eller på mail. Her kan I vurdere, om I skal mødes fysisk møder.

Fagpersoner og borgere i Odense Kommune skal kontakte Sikkerhedskonsulenterne i Region Syddanmark. Fagpersoner og borgere fra andre kommuner skal kontakte Sikkerhedskonsulenterne fra deres eget regionsområde.

Læs mere om Sikkerhedskonsulenterne - og find kontaktoplysninger til alle sikkerhedskonsulenter her.

 

 

 

Inspirationsmateriale til sikkerhedsplan for borger:

 

REDs sikkerhedshæfte

I denne folder får personer under og over 18 år, som er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, råd og vejledning om at komme væk hjemmefra, hvad der er vigtigt at have med, og hvad man skal være opmærksom på, når man tager af sted.

 

Folderen henvender sig til en borger, der overvejer at tage væk fra sin familie og sit netværk pga. vold, trusler eller tvang. Det kan være et tilfælde, hvor borgeren er nervøs for at blive tvangsgift, er udsat for vold, bliver nedgjort og/eller ydmyget af sin familie.

Kilde: RED, 2019, 16 sider.

 

 

Brug for mere generel råd og vejledning i sager med negativ social kontrol?