Spring til indhold

Værktøjer til fagpersoner og frivillige

Her finder du relevante redskaber, som du kan anvende i mødet med en borger, der er udsat for negativ social kontrol. Redskaberne er særligt relevante for dig som er fagperson eller civilsamfundsaktør i Odense Kommune.

Gå direkte til det du vil læse mere om:

Værktøjer til civilsamfund

Værktøjer til skoleområdet

Rådgivningstilbud og fællesskaber

Sikkerhed i sager med negativ social kontrol

Generelle værktøjer

 

Når du trykker på de forskellige linkes herunder åbnes en PDF, som kan printes ud.

 

Generelle værktøjer:

 

Gode råd fra fagpersoner i sager med negativ social kontrol

Her finder du en samling af gode råd fra fagpersoner i Odense Kommune i arbejdet med sager med negativ social kontrol.

 

Find gode råd fra fagpersoner i sager med negativ social kontrol her.

 

Kilde: Enhed mod negativ social kontrol, Enhed mod negativ social kontrol, 2022.

 

  

Den gode underretning

Her finder du inspiration til hvordan du laver en god underretning, både som fagperson og borger.

 

Find Den gode underretning her.

 

Kilde: Børn- og Familierådgivningen og Enhed mod negativ social kontrol, Odense Kommune, 2022.

 

 

Genogram

Gengrammet skaber overblik over borgerens familie, og inkluderer vigtige oplysninger om de enkelte familiemedlemmer. Med genogrammet belyser man det kollektive aspekt i situationen. Redskabet er særligt anvendeligt til at vurdere risici og få øje på ressourcer. 

 

Find værktøjet Genogram her.

 

Kilde: Socialstyrelsen, Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje, 2017, s.149.


 

Kulturagram

Kulturagrammet er en guide til opmærksomhedspunkter, der kan hjælpe med at skabe et nuanceret billede af borgerens livssituation. Formålet med redskabet er at give en nuanceret og dækkende forståelse for familiens livssituation. Du kan med fordele supplere med genogrammet.

 

Find værktøjet Kulturgram her.

 

Kilde: Konfliktmægling i LOKK, Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, 2010, s. 12.

 

 

Netværkskort

Netværkskortet er et værktøj, der skaber et overblik over borgerens aktuelle relationer. Det er en cirkel, som skal udfyldes sammen med borgeren og som tegner et billede af, hvem borgeren kan trække på i sin hverdag. Det er vigtigt at komme hele vejen rundt i cirklen, så alle muligheder for netværk afdækkes. 

 

Find værktøjet Netværkskort her.

Kilde: Socialstyrelsen, Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje, 2017, s. 150 ff.

 

Signs of safety

Signs of safety er et redskab, som skal skabe samarbejde med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Redskabet kan anvendes til at foretage risikovurderinger, og på den måde danne sig et overblik over tegn på fare og tegn på sikkerhed. 

 

Find værktøjet Signs of safety her.

Kilde: Socialstyrelsen, 2017.

 

 

REDs sikkerhedshæfte

I denne folder får personer under og over 18 år, som er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, råd og vejledning om at komme væk hjemmefra, hvad der er vigtigt at have med, og hvad man skal være opmærksom på, når man tager af sted.

Folderen henvender sig til en borger, der overvejer at tage væk fra sin familie og sit netværk pga. vold, trusler eller tvang. Det kan være et tilfælde, hvor borgeren er nervøs for at blive tvangsgift, er udsat for vold, bliver nedgjort og/eller ydmyget af sin familie.

 

Find REDs sikkerhedshæfte her.

 

Kilde: RED, 2019, 16 sider.

 

 

Voldsspiralen

I sager med negativ social kontrol, er forskellige voldsformer ofte en del af situationenDer findes forskellige voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, digital vold, seksuel vold, materiel vold, økonomisk vold og stalking. Voldsspiralen viser, hvordan psykisk vold påvirker den voldsudsatte over tid, og hvordan volden langsomt bliver en del af hverdagen.

 

Find værktøjet Voldsspiralen her.

 

Kilde: Danner, 2021.

 

 

Magt og kontrolhjulet

Magt og kontrolhjulet giver et overblik over de taktikker, en voldsudøver benytter til at få magt og kontrol over offeret. Den er anvendelig til at tydeliggøre om der er vold i en relation. Det er vigtigt at huske, at alle relationer og situationer er forskellige, og det er derfor ikke nødvendigvis alle punkter borgeren kan genkende. Samtidig kan ofre og udøvere både være mænd og kvinder. 

 

Find værktøjet Magt og kontrolhjulet her.

 

Kilde: Danner, 2021.

 

Introduktion til: Den gode samtale

Når man er i berøring med en borger, som er udsat for negativ social kontrol, er det vigtigt at anerkende og lytte til borgerens oplevelser og situation. I dette hæfte får du gode råd til samtaleteknikker, som fremmer et tillidsfuldt og nærværende rum. I hæftet er der beskrevet en modefor, hvordan den godsamtale inddeles i forskellige faser, fra etablering af et fortroligt rum til afrunding af samtalen. 

 

Find værktøjet Introduktion til: Den gode samtale her.

 

Kilde: Rådgivnings DanmarkIntroduktion til den gode samtale, August 2020.


 

Inddragelse af civilsamfundsaktører

Civilsamfundet har et stort potentiale at hjælpe borgere, der mistrives grundet negativ social kontrol. Dette værktøj er henvendt til kommune, som ønsker at inddrage civilsamfundsaktører, i kampen mod negativ social kontrol. Værktøjet kan anvendes til at kortlægge udfordringer og ressourcer i by og boligområder samt til at afklare samarbejdsmuligheder om forebyggende indsatser.

 

Find værktøjet Inddragelse af civilsamfundsaktører her.

 

Kilde: SIRI, Kommuners inddragelse af civilsamfundet gennem kortlægning af ressourcer og udfordringer i lokalområdet, 2021.

 

 

Den socio-økonomiske model

Det kan være svært at forstå og forklare hvis der er vold i nære relation. Den socio-økologiske model kan bidrage til at forstå hvordan vold er et komplekst samspil mellem individuelle, sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer.

 

Find værktøjet Den socio-økologiske model.

 

Kilde: Danner, 2021. 

 

 

 

Relevante apps:

Der findes to apps, som kan hjælpe personer som er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Som fagperson eller civilsamfundsaktør kan du anbefale dem til borgeren:

  • App'en MÆRK, som henvender sig til unge og fagfolk der ønsker mere viden om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

  Kilde: Socialstyrelsen, Nov. 2013.

  • App'en Skytsengel, som henvender sig til personer, som oplever, at de føler sig forfulgt og /eller udsat for stalking.

Kilde: Dansk Stalking Center, 2021.

Læs mere om de to apps MÆRK og Skytsengel her.