Spring til indhold

Vejledninger

Her kan du finde vejledninger og håndbøger til den kommunale praksis i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Vejledninger om negativ social kontrol: 

 

God praksis i æresrelaterede sager - Inspirationskatalog til kommunerne

Formålet med dette katalog er at vise, hvordan god praksis kan udmønte sig i konkrete eksempler på sager. Læs mere om beskrivelser af praksis, lovgivning og definitioner af centrale begreber i håndbogen.

Kilde: Ankestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering, 2019, 36 siderHåndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Denne håndbog har til formål at understøtte sagsbehandlere og den kommunale ledelse i at forebygge og håndtere sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen omfatter både indsatsen for børn og unge under 18 år og indsatsen i forhold til voksne.

Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2018, 64 sider
 Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter

Børne- og ungeområdet
Håndbogen henvender sig til dig, der som sagsbehandler møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter. Håndbogen indeholder opmærksomhedspunkter og gode råd.

Kilde: Socialstyrelsen, 2015, 12 siderTolkeguide - Håndbog om tolkning i den kommunale indsats

Tolkning kan være særlig vigtigt i sager, hvor der er negativ social kontrol.
Denne tolkeguide er skrevet med henblik på at videregive en række gode råd til, hvordan den enkelte kommune får det optimale ud af samarbejdet med tolke.

Se også Odense Kommunes korte video om 7 gode råd til brug af tolk her.

Kilde: Social- og integrationsministeriet, 2012, 37 sider.

 

 

Kommuners inddragelse af civilsamfundet gennem kortlægning af ressourcer og udfordringer i lokalsamfundet

Et kortlægningsredskab med henblik på at identificere ressourcer og udfordringer i et område. Formålet er at igangsætte nye samarbejdsrelationer og indsatser, der skaber en positiv udvikling og stærke fællesskaber som beskyttelsesfaktor mod risikoadfærd, herunder negativ social kontrol.

Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 2021, 50 sider

 

 

RED sikkerhedshæfte

I denne folder får personer under og over 18 år, som er udsat for negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, råd og vejledning om, hvordan man kan komme væk hjemmefra, hvad der er vigtigt at have med, og hvad man skal være opmærksom på, når man tager af sted.
Folderen henvender sig til en der overvejer at tage væk fra sin familie og sit netværk pga. vold, trusler eller tvang. Et eksempel kan være, at en borger er nervøs for at blive tvangsgift, er udsat for vold, bliver nedgjort og/eller ydmyget af sin familie.

Kilde: RED Center mod æresrelaterede konflikter, 2019, 16 sider.