Spring til indhold

Odense Kommunes Udmøntningskatalog og Beredskabsplan

Her finder du Odense Kommunes udmøntningskatalog mod negativ social kontrol samt Odense Kommunes beredskabsplan om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb.

Odense Kommunes Udmøntningskatalog for negativ social kontrol

I januar 2021 vedtog Odense Byråd en styrket indsats mod negativ social kontrol. Målet er, at børn, unge og voksne skal kunne leve et frit liv, hvor religiøse normer og kulturelle traditioner ikke begrænser deres frihed og rettigheder. Ufrihed skaber mistrivsel. Frihed giver grobund for et liv i udvikling, hvor den enkelte borger kan skabe sin egen udgave af det gode liv uden alvorlige restriktioner, sanktioner og overgreb.

Kilde: Enhed mod negativ social kontrol, Odense Kommune, 2021.

 

 

Odense Kommunes beredskabsplan

Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplanen formidler de lovgivningsmæssige krav til handleprocedurer i sager om overgreb mod børn og unge og giver anbefalinger til, hvordan du som fagperson på børn- og ungeområdet i Odense Kommune kan arbejde med forebyggelse og håndtering af overgreb via implementering af Beredskabsplanen. Der er et afsnit specifikt om håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

 

Kilde: Odense Kommunes beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, revideret i 2022.