Spring til indhold

Kurser

På denne side bliver relevante kurser og vejledning til den gode sagsbehandling fremlagt. Derudover finder du forskellige webinarer

Gå direkte til det, du vil læse mere om:

Kurser i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Webinarer om forskellige problemstillinger i forhold til negativ social kontrol

Vejledninger i god sagsbehandling

 

Du kan finde flere rapporter, undersøgelser, film, podcasts mm. om negativ social kontrol ved at trykke på "Hvad er negativ social kontrol"-fanen øverst på din skærm eller ved at klikke her.

 

Kurser i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter: 

Nedenstående kurser viser nogle af de kurser, som er udbudt af Siri (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Kurserne bliver opdateret løbende, så hold dig opdateret.
 

Grundkursus i negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter kan se meget forskellige ud. Det stiller store krav til de fagfolk, som møder sagerne og som forventes at håndtere dem.  

 

Formålet med grundkurset er at klæde kommunale fagfolk på til at tilgå og håndtere æresrelaterede sager hensigtsmæssigt og med den nødvendige viden om alt fra handlemuligheder til sikkerhedsfaktorer

 

Professionelle kulturmøder og tvivl 

En temadag, hvor du som deltager bliver præsenteret for forskellige perspektiver på kultur, som har betydning for den måde, vi tilgår andre mennesker. På temadagen diskuterer I hvordan I kan arbejde professionelt med den tvivl og undren, som er en uundgåelig del af sager om negativ social kontrol.

 

God praksis i æresrelaterede sager

På baggrund af Ankestyrelsens inspirationskatalog ”God praksis i æresrelaterede sager” (2019) og erfaringer fra kommunale læringsforløb, afholdes tre webinarer, der giver deltagerne indblik i de juridiske regler og den faglige praksis, der skal overholdes i sager om æresrelaterede konflikter.

 

PATRIARK - et risikovurderingsværktøj

På dette kursus kan du opnå en certificering i at anvende det evidensbaserede risikovurderingsværktøj PATRIARK, som bruge til at screene og udarbejde risikovurderinger i æresrelaterede sager. 

 

Negativ social kontrol og beskæftigelse

Et kursus med fokus på SIRIs jobcenterpakke, som indeholder et samtale- og dialogværktøj samt udrednings- og refleksionsværktøj. Kurset henvender sig særligt til jobrådgivere.

Kurserne er gratis. De afholdes af Styrelsen for Internationalt Rekruttering og Integration (SIRI), som har stor erfaring i at opkvalificere kommunerne i håndtering af negativ social kontrol.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet ved at klikke her.