Spring til indhold

Diplom modul på UCL

På denne side kan du læse mere om UCL's diplom uddannelse i æresrelateret social kontrol.

Styrk dine kompetencer og opkvalificer dit sociale arbejde i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

“Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol” er et praksisnært og erhvervsrettet uddannelsesforløb på diplom niveau på University College Lillebælt (UCL).
Det er for dig, der ønsker at bygge videre på og udvikle dine eksisterende kompetencer til at forebygge, opspore og handle på æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Modulet tager udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden samt de juridiske rammer for arbejdet. Fokus vil hele tiden være, hvordan dine eksisterende og nye kompetencer kan sættes i spil i din egen praksis.

Uddannelsesforløbet er et valgfrit modul under Den socialfaglige diplomuddannelse og genudbydes efteråret 2023.

 

Målgruppe:

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde, og som har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Du kan f.eks. være lærer, socialrådgiver, pædagog, eller sundhedsfaglig medarbejder i Odense Kommune.

Modulet er målrettet dig, hvis arbejde kan indebære situationer, hvor du skal rådgive, viderevisitere eller på anden vis handle i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

 

Undervisning:

Uddannelsesforløbet består af otte studiedage, hvoraf to er afsat til arbejde i lærings- og refleksionsgrupper. Fokuspunkterne er her videndeling, inspiration på tværs, refleksion samt kobling af læring til praksis. Læs mere om undervisningen her.