Spring til indhold

Rapporter og vejledninger om negativ social kontrol

Her kan du danne dig et overblik over relevante rapporter, undersøgelser og vejledninger, som omhandler negativ social kontrol - i Odense Kommune og nationalt.

Gå til det du vil læse mere om:

Vejledninger om negativ social kontrol

Faktaark om negativ social kontrol


 

Rapporter om negativ social kontrol:

 

Odense:

Opgør med negativ social kontrol
En ekspertgruppe nedsat af Odense Byråd har undersøgt hvordan Odense Kommune arbejder med negativ social kontrol i dag og kommer med anbefalinger til en styrket indsats på området. Ekspertgruppens fem anbefalinger danner grundlag for den strategi, som Odense Byråd har vedtaget for det igangværende udviklingsarbejde.

Kilde: Odense Kommune 2020 – 28 sider

 

Børn og unge:

Dobbeltliv
En rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med
æresrelaterede problemer.

Kilde: Etnisk Ung 2014 – 50 sider


Adfærdskontrol og tankefængsel
En rapport om børns oplevelser med negativ social kontrol på tværs af religion, etnicitet og social baggrund. En væsentlig pointe i rapporten er, at selvom negativ social kontrol optræder mere i nogle miljøer end andre, så rammer det bredere end det generelt fremgår af samfundsdebatten.

Kilde: Børns Vilkår 2019 – 72 sider

 

Unges oplevelser af negativ social kontrol
Undersøgelsen afdækker omfanget og karakteren af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt unge i Danmark i 2017. Undersøgelsen belyser blandt andet hvor mange der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper, der er mest udbredt, og hvem der er udøvere.

Kilde: Als Research 2018 – 32 sider (resumé af en større undersøgelse)


Kvalitativ undersøgelse af karakteren af og årsager til negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne
Undersøgelsen bidrager med viden om, hvordan negativ social kontrol udøves mellem især unge med anden etnisk baggrund end dansk og hvordan lederes og underviseres blik på eleverne har betydning for opfattelsen af negativ social kontrol. Undersøgelsen præsenterer forskellige tiltag og indsatser til at forebygge og håndtere negativ social kontrol og selvsegregering.

Kilde: Rambøll 2019 – 40 sider

 

 

Beskæftigelse:

Social kontrol som barriere for etniske minoritets kvinders beskæftigelse i Københavns kommune
Undersøgelsen belyser social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune.

Kilde: Als Research 2020 – 109 sider (side 4-11 indeholder konklusioner og anbefalinger)
Etnicitet:

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd
Undersøgelsen har haft til formål at tilvejebringe ny viden om maskulinitetsopfattelser og holdninger til eksempelvis ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller særligt blandt minoritetsetniske mænd, og hvordan det spiller sammen med eksempelvis negativ social kontrol.

Kilde: Als Research 2019 – 36 sider (resumé af en større rapport)

 

 

Konventioner og lovgivning:


To år med strafbar psykisk vold - erfaringer fra praktikerfeltet

Denne rapport ser nærmere på, udfordringerne og erfaringerne med den nye lovgivning om psykisk vold, og undersøger blandt andet om der er behov for nye tilgange til eksempelvis efterforskningen, som kan imødekomme nogle af de bevismæssige udfordringer.


Kilde: Danner 2021 – 41 sider


Ekstrem social kontrol
Rapporten analyserer fra en juridisk vinkel i hvilket omfang barnet eller den unge har ret til et privatliv i forholdet til sine forældre. Med udgangspunkt i menneskeretten og dansk ret undersøges, hvor grænserne går for forældres ret til at opdrage/bestemme over deres børn.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder 2020 – 120 sider

 

Fastholdt – når en borgerlig skilsmisse ikke afslutter et ægteskab
Denne rapport tager udgangspunkt i de menneskeretlige problemer, der kan opstå når religiøse traditioner medfører, at en ægtefælle er fastholdt i et uønsket religiøst ægteskab.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder 2020 – 40 sider