Spring til indhold

Sammen om en styrket indsats mod negativ social kontrol i Odense Kommune

Her finder du udmøntningskataloget som Enhed mod negativ social kontrol arbejder efter i Odense Kommune.

I januar 2021 vedtog Odense Byråd en styrket indsats mod negativ social kontrol - og Enheden mod negativ social kontrol opstod. Målet er, at børn, unge og voksne skal kunne leve et frit liv, hvor religiøse normer og kulturelle traditioner ikke begrænser deres frihed og rettigheder. Ufrihed skaber mistrivsel. Frihed giver grobund for et liv i udvikling, hvor den enkelte borger kan skabe sin egen udgave af det gode liv uden alvorlige restriktioner, sanktioner og overgreb.

Find udmøntningskatalog over Enhed mod negativ social kontrols arbejde i Odense Kommune.

 
Kilde: Enhed mod negativ social kontrol, Odense Kommune 2021