Spring til indhold

Råd og vejledning ved tvivl om negativ social kontrol

Er du bekymret for om et barn, ung eller voksen er udsat for negativ social kontrol? Her finder du råd og vejledning som borger, fagperson eller civilsamfundsaktør i Odense Kommune.

Selvbetjening

Obs! Vær opmærksom på, at denne vejledning henvender sig til borgere, civilsamfundsaktører og fagpersoner i Odense Kommune. Har du ikke bopæl i Odense Kommune, skal du søge tilsvarende handlemuligheder i egen kommune.

 

Er der tale om negativ social kontrol? Tag en test

Actioncards - Handlevejledning for borgere, civilsamfundsaktører og fagpersoner i sager om negativ social kontrol

Har du brug for akut hjælp og handlevejledning?

  

 

Er du i tvivl og har brug for vejvisning eller sparring om, hvor du skal henvende dig:

Kontakt:
E-mail: negativsocialkontrol@odense.dk

Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder.

 

Obs! Bemærk: Mail er ikke sikker kommunikation. Send os derfor ikke fortrolige/følsomme oplysninger.


Du har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung er i mistrivsel, har været eller er udsat for overgreb eller har brug for særlig støtte. Offentligt ansatte har skærpet underretningspligt jf. serviceloven § 153 og § 154.

Se også Odense Kommunes beredskabsplan for handleguide i tilfælde af overgreb mod børn og unge - særligt side 13 om opmærksomheder i relation til negativ social kontrol og æresrelaterede overgreb og konflikter.


Er du i tvivl om du skal underrette, kan du få sparring hos:

Børn- og Familierådgivningen, Vagt og visitation
Tlf.: 65 51 85 00

Åbningstider:
Man – Ons 9.00-14.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-13.00


Hjælp til risikoscreening og -vurdering, samt sikkerhedsplan:


Vær altid særligt opmærksom på borgerens sikkerhed og trusselsniveauet i sager med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I nogle tilfælde kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for borgeren, hvis nogen får kendskab til, at der er talt med udenforstående - eksempelvis kommunen - om den konkrete problematik.

Sikkerhedskonsulenterne kan kontaktes ved kendskab til eller mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag. Sikkerhedskonsulenterne yder både støtte til borgeren, som kan henvende sig direkte og til fagpersoner.

  • Borgere kan få konkret rådgivning om hvordan de kan handle i en situation, hvor de er truet på deres sikkerhed. De får overblik over forskellige risikoscenarier og en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren.
  • Fagpersoner kan få specialiseret rådgivning om hvordan de vurderer trusselniveauet omkring borgeren og hjælp til at udarbejde en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren. Herudover vil de bistå i koordinering af og henvisning til andre aktører, som kan hjælpe i sagsforløbet samt bistå med sparring og lave sagsopfølgning.

Som en del af koordinationsenheden mod ufrivilligt udenlandsophold, håndterer sikkerhedskonsulenterne også sager om ufrivilligt udlandsophold.

Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive i alle tilfælde hvor negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter er på spil, på enten det forebyggende, indgribende eller akutte niveau.


Du kan finde kontaktoplysninger til Sikkerhedskonsulenterne her

 

Obs! Bemærk: Mail er ikke sikker kommunikation. Send derfor ikke fortrolige/følsomme oplysninger pr. mail.