Spring til indhold

Hvem arbejder med negativ social kontrol på landsplan?

Her får du et overblik over eksterne aktører, som direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol.

Gå direkte til det du vil læse mere om:

Lokale aktører - kommunale og andre

Civilsamfundsaktører - lokale og nationale

Eksterne aktører

 

 

Eksterne aktører:

Her får du et overblik over eksterne aktører, som er placeret udenfor Odense Kommune og omegn

og som, enten direkte eller indirekte, arbejder med negativ social kontrol - forebyggende,

indgribende eller akut.

 

Klik på aktørens navn for at blive ledt til en beskrivelse og aktørens eget website.

 

Eksterne aktører:
RED center for æresrelaterede konflikter - RED rådgivning
Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI
Sikkerhedskonsulenterne, SIRI
Koordinationsenheden for børnebortførsler
Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO

Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste

Lev uden vold
Danner
Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, LOKK
Dansk Stalking Center

Minoritetskonsulenterne Aps

 

Krisecentre specialiseret i negativ social kontrol:

RED Safehouses

RED LGBT+ krisecenter

Døgninstitutioner og opholdssteder specialiseret i negativ social kontrol:

Dukasku

Flora huset og Flora Familie

Jupiter

Safehouse Jylland

 

 

Nationale aktører:

Her får du et overblik over de eksterne aktører, som er private eller opererer regionalt eller nationalt, og som enten arbejder direkte eller indirekte med negativ social kontrol på enten det forebyggende, indgribende eller akutte plan.

 

 

RED center mod æresrelaterede konflikter

RED Center mod æresrelaterede konflikter er en landsdækkende organisation, som arbejder med at hjælpe personer ud af negativ social kontrol, samt udbrede viden om æresrelaterede konflikter. RED Center mod æresrelaterede konflikter består af:

RED Rådgivning som rådgiver både unge, forældre og fagpersoner, der enten oplever eller arbejder med æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Hotline for børn, unge eller voksne som er udsat for negativ social kontrol - døgnåben:
Tlf.: 70 27 76 66
Eller skriv til den anonyme brevkasse ved at klikke her

Rådgivning for fagpersoner – åbent hverdage 9-15, torsdage 9-18:
Tlf.: 70 27 76 86

Rådgivning for forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever udfordringer med deres børn på grund af kulturforskelle og modstridende ønsker og forventninger – åbent hverdage 9-15, torsdage 9-18:
Tlf.: 70 27 03 66

RED rådgivning tilbyder desuden personlig rådgivning, professionel sparring i enkeltsager, risikovurdering og temadage/oplæg om negativ social kontrol og praksishåndtering.

Derudover tilbyder de psykologstøtte og terapi til unge, med henblik på at udvikle strategier til at håndtere deres livssituation, samt traumebehandling.


Læs mere om RED center mod æresrelaterede konflikter her.

 

 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI rådgiver kommuner, organisationer og borgere i at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol b.la. ved hjælpe med at udarbejde en handlings- eller beredskabsplan, samt hjælpe med at styrke den kommunale organisering, arbejdsgange og tilbudsvifte.

SIRI faciliterer desuden gratis opkvalificerende kurser og temadage samt netværksmøder til fagpersoner og eksperter i både kommuner og civilsamfund.

Sikkerhedskonsulenterne, som yder rådgivning til både fagpersoner og borgere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt udarbejder risikovurderinger, er forankret i SIRI. Læs mere om sikkerhedskonsulenterne herunder.

 

Læs mere om Styrelsen for International Rekruttering og Integration og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Sikkerhedskonsulenterne

Sikkerhedskonsulenterne, SIRI kan kontaktes ved kendskab til eller mistanke om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol i en sag, hvor der er behov for hjælp til risikoscreening-, vurdering eller sikkerhedsplan. Sikkerhedskonsulenterne yder både støtte borgeren, som kan henvende sig direkte og til fagpersoner.

Borgere kan få konkret rådgivning om hvordan de kan handle i en situation, hvor de er truet på deres sikkerhed. De får overblik over forskellige risikoscenarier og en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren.

Fagpersoner kan få specialiseret rådgivning om hvordan de vurderer trusselniveauet omkring borgeren og hjælp til at udarbejde en sikkerhedsplan med henblik på at øge sikkerheden og trygheden omkring borgeren. Herudover vil de bistå i koordinering af og henvisning til andre aktører, som kan hjælpe i sagsforløbet samt bistå med sparring og lave sagsopfølgning.

Som en del af koordinationsenheden mod ufrivilligt udenlandsophold, håndterer sikkerhedskonsulenterne også sager om ufrivilligt udlandsophold.
Sikkerhedskonsulenterne kan rådgive i alle tilfælde hvor negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter er på pil, på enten det forebyggende, indgribende eller akutte niveau.

Kontakt kan indledes ved telefonisk kontakt, herefter fysiske møder.

Fagpersoner og borgere i Odense Kommune skal kontakte:

Sikkerhedskonsulenterne i region Syddanmark:


Fagpersoner og borgere fra andre regioner skal kontakte sikkerhedskonsulenterne fra deres eget regionsområde: 


Læs mere om sikkerhedskonsulenterne og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO - Socialstyrelsen

Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO tilbyder rådgivning og udredning i æresrelaterede konflikter i personsager b.la. ved at udarbejde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien. Herudover tilbyder de opkvalificering af fagpersons viden på området.

Tlf: 41 73 08 64

 

Læs mere om VISO og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

Koordinationsenheden for børnebortførsler

Koordinationsenheden for børnebortførsler ligger i Social- og Ældreministeriet og Enheden behandler alle sager om børnebortførelser til og fra Danmark.

Hvis du har del i forældremyndigheden og står i en situation, hvor du mener, at den anden forælder uden dit samtykke har bragt jeres fælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder jeres barn i udlandet, kan du – uanset hvilket land dit barn er bortført til – henvende dig til Koordinationsenheden for Børnebortførelser.
Tlf: 40 50 50 26
Uden for normal åbningstid kan telefonnummeret anvendes i akutte situationer, hvor dit barn er på vej ud af landet.

Læs mere om hvilken type bistand Koordinationsenheden for Børnebortførelser kan tilbyde i de forskellige typer af sager:

 

Læs mere om Koordinationsenheden for børnebortførsler og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste

Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste er en vejledningsordning for unge udlændinge, der risikerer at blive sendt til udlandet på et ufrivilligt ophold, eller risikerer tvangsægteskab eller ægteskab, der ikke fuldt ud indgås efter eget ønske.

Du kan ringe til nummeret, hvis:

  • du er i risiko for at blive sendt til udlandet til for at blive gift eller blive viet religiøst uden borgerlig gyldighed,
  • du er i risiko for at blive sendt på genopdragelsesrejse i udlandet, eller
  • du endnu ikke har besluttet dig for, om du ønsker at indgå et planlagt ægteskab.

Tlf: 70 26 28 18 på alle hverdage mellem kl 9-15.

Du kan også aftale tid til en personlig samtale med en sagsbehandler.
Udlændingestyrelsen har mulighed for at nægte at udstede et pas til dig eller inddrage dit nuværende pas, hvis der mistanke om, at du sendes til udlandet med et af ovenstående formål.
Myndigheder, støttepersoner og andre personer, som ønsker vejledning i forhold til ovenstående problematikker, kan også kontakte Udlændingestyrelsen på ovenstående nummer.


Læs mere om Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste ved at klikke her.

 

 

Lev uden vold

Lev uden vold er et videnscenter, der indsamler, producerer og formidler viden til fagfolk, politikere og beslutningstagere, voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og den øvrige danske befolkning.

Herudover tilbyder Lev uden vold hjælp og rådgivning om vold i nære relationer igennem den nationale hotline, hvor både voldtægtsofre, voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning.

Hotline: 1888

Læs mere om Lev uden vold og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Danner

Danner arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for kønsbaserede vold.

Danner har en landsdækkende telefonrådgivning, som har åbent døgnet rundt. Telefonrådgivningen er både for voldsudsatte, for dig, der har mistanke om, at en du kender, er udsat for vold, for pårørende eller for fagpersoner.
Det er også muligt at chatte gratis og anonymt med Danner mandag kl.18-21 og onsdag kl.9-12.
Tilbuddet ”Sig det til nogen” er gratis socialfaglig rådgivning (evt. psykologbehandling) på arabisk og engelsk for voldsudsatte kvinder og deres pårørende.

Kontakt: kontaktdanner@danner.dk
Tlf. rådgivning: 33 33 00 47, åbent døgnet rundt
Find Chat rådgivning her. 


Læs mere om Danner og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, LOKK

Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, LOKK repræsenterer 52 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.

LOKKs rådgivningstilbud, der varetages af professionelle rådgivere, er gratis og landsdækkende. LOKK tilbyder telefonisk og personlig sparring, samt konsulentbistand og konfliktmægling.

Indsatser:
Konfliktmægling i familier med æresrelaterede konflikter

Rådgiverne kan kontaktes alle hverdage fra 9-15 på 32 95 90 19.
LOKKs Hotline til etniske unge kan kontaktes hver dag, døgnet rundt på 70 27 76 66

Læs mere om LOKK og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center er en selvstændig og uafhængig interesseorganisation, der har til formål at hjælpe alle, som er berørt af stalking. Konkret er det foreningens mål at forebygge og stoppe stalking, at oplyse om stalking, samt at bedrive fortalervirksomhed og derved arbejde for at forbedre vilkårene på stalkingområdet. 

Hvert år hjælper Dansk Stalking Centret ca. 350 stalkingudsatte, udøvere og pårørende i form af samtale- og rådgivningsforløb i centrets specialiserede intervention. Få et overblik over hjælp og rådgivning her.

Indsatser:

App'en Skytsengel er en tryghedsskabende app henvendt til stalkingudsatte. Appens hovedfunktioner omfatter tre alarmmuligheder og en logfunktion. Ved at inddrage netværket kan alarmfunktionerne skabe øget tryghed og loggen kan anvendes til at organisere og dokumentere stalkinghændelser.

 

Læs mere om Dansk Stalking Center og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

Minoritetskonsulenterne

Minoritetskonsulenterne Aps er et konsulenthus, der opkvalificerer fagfolk til at løse opgaver vedrørende borgere med minoritetsbaggrund. Minoritetskonsulenterne løser opgaver for både stat og regioner, kommuner, krisecentre og opholdssteder, plejefamilier samt private organisationer og uddannelsessteder.

Minoritetskonsulenterne tilbyder b.la. undervisning, kurser, sagssupervision og rådgivning til fagpersoner og plejefamilier, psykologiske og børnefaglige undersøgelser, akut hemmeligt døgnophold for unge i æresrelaterede konflikter mm.


Læs mere om Minoritetskonsulenterne Aps og find deres kontaktoplysninger her.
 

 

  

Krisecentre specialiseret i negativ social kontrol:

RED safehouses

RED Safehouses driver to sikre og skjulte opholdssteder for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. De kan give den nødvendige tryghed og beskyttelse. De tager imod beboere fra hele landet. RED Safehouse er desuden VISO leverandør og bistår kommuner i konkrete og særlig komplicerede sager om æresrelaterede konflikter.

Der er åbent for henvendelser døgnet rundt på hotline: 70 27 76 66
Eller kontakt safehouse direkte:
Safehouse Sjælland: Tlf: 55 78 20 00
Safehouse Jylland: Tlf: 55 78 20 10


Læs mere om RED Safehouses her.

 

 

 

RED LGBT+ Krisecenter

RED LGBT+ krisecenter er minoritetsetniske LGBT+ personer og oplevelser med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Hvis du som fagperson har en ung minoritetsetnisk LGBT+ person, som har behov for beskyttelse på grund af oplevelser med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, så kan du en hotline på 70 27 76 66.

Læs mere om LGBT+ krisecenter og rådgivning her.

 

 

 

 

Døgninstitutioner og opholdssteder specialiseret i negativ social kontrol:

Dukasku

Dukasku er et døgnbemandet opholdssted med pladser til 8 børn og unge i alderen 10-17 år godkendt under Servicelovens §§66-107. Herudover har Dukasku 12 pladser på vores øvrige adresser, godkendt til udslusning, efterværn og midlertidigt botilbud til voksne op til 25 år.

Dukasku er specialiseret i at hjælpe unge som har for hjælp og støtte ved omsorgssvigt, æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og andre overgreb.


Læs mere om Dukasku og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Flora huset 

Flora huset og Flora Familie er et opholdssted og familiebehandling under samme organisation.

Florahuset er et døgnbemandet opholdssted for børn og unge med kulturelle udfordringer, eksempelvis negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Udover fast ophold jf. Serviceloven §66 stk.1 nr. 6 tilbyder Florahuset også aflastning som forebyggende foranstaltning jf. Serviceloven §52 stk.3, nr. 5.

Flora Familie tilbyder kultursensitiv familiebehandling kombineret med praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet. Det være sig kontaktperson, §54 støtte, familiebehandling, gruppeforløb, forebyggende indsatser, støtte til både overvåget og støttet samvær, samt socialfaglig tolkning.
I forhold til negativ social kontrol og æresområdet tilbyder Flora Familie konsulentydelser i form af rådgivning i sagerne, hjælp til udarbejdelse af PATRIARK, udfærdigelse af sikkerhedsplaner og konfliktvejledning/mægling.


Læs mere om Flora huset og Flora Familie samt find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Jupiter

Opholdsstedet Jupiter er et trygt opholdssted for teenagepiger, som har været udsat for massivt omsorgssvigt eller negativ social kontrol gennem deres opvækst. Opholdsstedet har 8 pladser samt to 2 lejligheder, som botilbud for de unge, der er på vej til at flytte for sig selv.


Læs mere om Jupiter og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

 

Safehouse Jylland

Safehouse Jylland består af to trygge og sikre anbringelsessteder for børn og unge, som udsættes for negativ social kontrol. kan optages unge som har været udsat for negativ social kontrol og som derfor har behov for beskyttelse fra æresrelaterede konflikter, æresrelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskab eller trusler herom.
Safehouse Jylland tager imod piger og unge kvinder fra 12-17 år samt drenge og unge mænd fra 13-17 år.

E-mail: info@safehouse-jylland.dk
Telefon/sms: Tlf. 71 75 65 13.


Læs mere om Safehouse Jylland her.