Spring til indhold

Hvilke civilsamfundsaktører arbejder med negativ social kontrol?

Her får du et overblik over lokale og nationale civilsamfundsaktører, som direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol.

Gå direkte til det du vil læse mere om:

Lokale aktører - kommunale aktører og andre

Civilsamfundsaktører - lokale

Civilsamfundsaktører - nationale

Eksterne aktører

  

 

Lokale civilsamfundsaktører

Her får du et overblik over de lokale civilsamfundsaktører i Odense Kommune, som enten direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol - forebyggende, indgribende eller akut.

 

Klik på aktørens navn for at blive ledt til en beskrivelse og aktørens eget website.

 

 Lokale civilsamfundsaktører:
Søstre mod vold og kontrol
Baba
Headspace Odense
Bydelsmødre
Pigeliv
Exitcirklen
Qnet - Røde Kors Odense
Eftertro
Ventilen
Lambda
KVINFO mentornetværk
Bisiddergruppen
Stoppestedet
Home-start
Frivilligcenter Odense
Den Frie Rådgivning
AOF Center Odense, Folkeoplysning fra bro til bro
Girl Talk 

 

 

Nationale civilsamfundsaktører

Her får du et overblik over de nationale civilsamfundsaktører, som direkte eller indirekte arbejder med negativ social kontrol - forebyggende, indgribende eller akut.

Klik på aktørens navn for at blive ledt til en beskrivelse og aktørens eget website.

 

 Nationale civilsamfundsaktører:
InsideOut
Sabaah
Joannahuset
GirlTalk
Bryd tavsheden
Exitcirklen
Livslinien
Fonden for social ansvar - Baba, Bydelsmødre
Børns vilkår - Børnetelefonen, Fagtelefonen og Forældretelefonen
FRAK
UNIK Online

 

 

Lokale civilsamfundsaktører:


Søstre mod vold og kontrol

Søstre mod vold og kontrol bekæmper vold og negativ social kontrol mod kvinder. Det sker gennem uddannelse af frivillige, der agerer vejvisere og brobyggere til de muligheder for hjælp og støtte, der findes, hvis man er udsat for vold og negativ social kontrol. Størstedelen af foreningens frivillige har selv haft oplevelser med vold eller negativ social kontrol inde på livet. Men de står nu styrket på den anden side og bruger deres erfaringer til at inspirere, motivere og støtte andre, der ønsker friheden til at vælge deres egen vej i livet - også når det gælder retten til at vælge sin egen partner, seksualitet, påklædning, religion, uddannelse og job.

De kæmper også for at bryde mod mødomsmyten gennem materialer som fakta ark, videoer og undervisningsmateriale. De frivillige kommer gerne ud og fortæller deres historie for elever på uddannelsesinstitutioner eller i personalegrupper.

 

Læs mere om Søstre mod vold og kontrol og find kontaktoplysninger.

 

 

Baba

Baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de bliver gode, aktive rollemodeller for deres børn og aktive deltagere i lokalsamfundet. Det forebygger kriminalitet, misbrug og radikalisering. Dette sker ved at samle fædrene i lokale fællesskaber med henblik på at reflektere og arbejde med deres roller som fædre.
  

Læs mere om Baba og find kontaktoplysninger.

 

 

 

Headspace Odense

Hvis du, eller en du kender, har brug for nogen at tale med, kan du kontakte Headspace. Headspace er et rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år, hvor du selv bestemmer om du vil være anonym.

Hos Headspace taler man om det man ønsker – intet er for stort eller for småt. Du kan få rådgivning i Headspace lokaler, et aftalt sted hvor du føler dig tryggest eller gennem en anonym videosamtale. Der er ingen der skal mistrives grundet negativ social kontrol og det kan man tale om hos Headspace.

Kontakt:

  • Ring til Headspace på: 53 73 30 04
  • Send en gratis sms på 14 03 – husk at starte beskeden med hs odense.
  • Besøg Headspace Odense

Læs mere om Headspace og find kontaktoplysninger her.

 

 

Bydelsmødre

Bydelsmødre Odense støtter kvinder, som det etablerede system kan have svært ved at nå og som ofte er isolerede, det kan fx være kvinder der er udsat for negativ social kontrol. Bydelsmødrene hjælper med alt fra at gå til sundhedsplejersken, gymnastik, kvindecafe og lignende. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde relationer til de isolerede kvinder, fordi kvinderne kan bruge deres modersmål og fordi de selv er fra lokalsamfundet og har erfaring med at være ny i Danmark. Bydelsmødrene tilegner sig viden om blandt andet familieliv og kommunens tilbud gennem Bydelsmødrenes grunduddannelse.


Læs mere om Bydelsmødre og find kontaktoplysninger her.

 

 

Pigeliv

Pigeliv er et gratis tilbud til piger fra 5. årgang og op. Her kan nye venskaber opstå gennem hygge, samvær og sjove aktiviteter. De frivillige er med til at skabe trygge rammer og hjælper med at finde på sjove aktiviteter på pigernes præmisser.


Læs mere om Pigeliv og find kontaktoplysninger her.

 

 

Exitcirklen Odense

Exitcirklen Odense hjælper voldsofre til at leve et liv uden vold og negativ social kontrol. Exitcirklen Odense har samtalegrupper for unge piger og kvinder, hvor formålet er at dele livshistorier, erfaringer og håb, for derigennem at genfinde styrken og modet til, at bryde med den psykiske vold.

 
Psykisk vold linjen: Tlf. 93 80 39 48

 

Læs mere om Exitcirklen og find kontaktoplysninger her.

 

 

Q-net Røde Kors Odense

Q-net Røde Kors Odense er for kvinder, som har været udsat for vold i nære relationer og har behov for et netværk og støtte i tiden efter volden. Q-net giver ro og trygge rammer efter et ophold på krisecenter eller hvis kvinden selv har fundet vej ud af den voldelig relation. Hos Q-net er det muligt at tage sine børn med. Kvinden bliver matchet med en kvindelig frivillig, som kan hjælpe med praktiske opgaver eller de kan tage på cafe og tale om stort og småt. De mødes ca. én gang om ugen. Kvinden får også mulighed for at møde andre kvinder, som står i samme situation. Oftest er det kvinder fra krisecentre, som er ude af den voldelige relationer, der benytter Qnet.


Læs mere om Q-net og find kontaktoplysninger her.

 

 

Eftertro (hjemmeside er midlertidig ude af drift)

Eftertro er en forening for borgere, som er i tvivl om sin tro, er udsat for negativ social kontrol eller som er tidligere troende. Hos Eftertro kan du få hjælp og rådgivning til helt eller delvist at forlade et trossamfund, uanset religion. Eftertro viser at fællesskab også eksisterer andre steder end i religionen.

Det er muligt at få en-til-en rådgivning, som tilpasses den enkelte. Desuden er der kaffemøder, hvor tvivlere og tidligere troende kan mødes og udveksle erfaringer.

Hjemmeside er midlertidig ude af drift.

 

 

Ventilen

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed, spreder viden om problemet og bryder tabuer. Det er et frirum for ensomme unge mellem 15-25 år i Odense, hvor de kan udvikler deres sociale kompetencer. Ventilen holder også oplæg og workshop om ensomhed på uddannelsesinstitutioner. Ventilen har åbent søndag kl. 15-18

 

Læs mere om Ventilen og find kontaktoplysninger her.

 

 

Lambda

Lambda er en forening med et mangfoldigt fællesskab på tværs af køn og seksualitet. Hos Lambda kan du få rådgivning om de tanker og udfordringer man kan have som LGBT+ personer. Rådgivningen har åbent hver mandag kl.19-21. Enten kan du møde personligt op, ringe eller bruge deres chatfunktion. Lambda samarbejder med Sabaah, som har stor erfaring med LGBT+ personer med minoritetsbaggrund. Lambda holder også gerne oplæg på skoler om LGBT+.

 

Læs mere om Lambda og find kontaktoplysninger her (hjemmesiden er på nuværende tidspunkt ude af drift)

 

 

KVINFO Mentornetværk Odense

Kvinfo Mentornetværk Odense arbejder for at bringe flygtninge- og indvandrerkvinder tættere på job og uddannelse. En kvinde mødes og skaber kontakt til en frivillig mentor, som har en aktiv hverdag i det danske samfund. Mentor og mentee mødes ca. 2 timer om måneden i en periode på 4-12 måneder. I dette møde bliver der åbnet nye døre og der skabes netværk, gennem udveksling af erfaring om jobsøgning, ansættelsessamtaler og arbejdskultur. Fagpersoner i kommune, frivillige i foreninger eller pårørende kan hjælpe med at etablere kontakten mellem kvinden og Kvinfo mentornetværk.

 

Læs mere om KVINFO mentornetværk Odense og find kontaktoplysninger.

 

 

Bisiddergruppen 

En bisidder fra Bisiddergruppen kan deltage i møder med kommunale eller statslige sagsbehandlere (fx hos jobcenter eller Familieretshuset). En bisidder kan også tage med hos andre som fx læge eller arbejdsgiver. En bisidder er en "medlytter" og ikke en rådgiver. Det er et gratis tilbud og bisidderne har tavshedspligt. Fagpersoner i kommune, frivillige i foreninger eller pårørende kan hjælpe med at etablere kontakten mellem borgeren og Bisiddergruppen.

 

Læs mere om Bisiddergruppen og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Stoppestedet

Stoppestedet er et anonymt fristed for borgere med psykisk sårbarhed, som søger fællesskaber. Det kan være borgere med psykosociale problemstillinger eller sindslidende. Stoppestedet er en cafe, hvor det sociale samvær har første prioritet, så det bliver et trygt og rart sted for brugerne.

Stoppestedet tilbyder:
Rådgivning alle ugens dage undtagen lørdag kl.18-21. Ring på 66 19 03 26.
Åbent sind er en ungegruppe for unge mellem 18-35 år. Det er onsdag aften 18-21, hvor man mødes til hyggeligt samvær.
Peer-to-peer er et tilbud, hvor man med inspiration fra en andens levede erfaringer, kan få mod og troen på at komme ud af ensomhed, komme i arbejde eller i gang med en aktivitet.
Et fællesskridt er et tilbud, som skal gøre det nemmere for mennesker med psykisk sårbarhed at blive en del af etablerede fællesskaber.

 

Læs mere om Stoppestedet og find deres kontaktoplysninger her.

 

 

Home-start

Home-start tilbyder regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt til småbørnsfamilier. Støtten foregår hovedsageligt hjemme hos familien og har til formål at forebygge kriser og opbrud, ved at sætte tidligt ind. Den frivillige besøger familien et par timer en gang om ugen, så længe familien har brug for det.

 

Læs mere om Home-Start og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Frivilligcenter Odense

Frivilligcenteret synliggør og udvikler det frivillige sociale arbejde i Odense. Centret understøtter foreninger og samarbejdet på tværs af foreninger. De hjælper og rådgiver om oprettelse og drift af en forening. De har også adgang til lokaler, som foreningerne kan benytte til møder og forskellige arrangementer.
Borgere, der ønsker at være frivillige eller blive en del af et fællesskab, kan også henvende sig til frivilligcenteret.
Frivilligcenteret står bag “Social vejviser”, hvor du kan søge mellem mange forskellige frivillige aktiviteter og foreninger. Du kan "social vejviser" her.

Læs mere om Frivilligcentret og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Den Frie Rådgivning

Den Frie rådgivning tilbyder gratis rådgivning til borgere om hverdagens problemstillinger – på 18 forskellige sprog. Den Frie Rådgivning kan opspore og forebygge negativ social kontrol, gennem deres arbejde med at bidrage til at opbygge borgeres ressourcer, forståelse for egen situation og handlemuligheder.
Den Frie rådgivning har to tilbud:
Åben Rådgivning, der hjælper med f.eks. udfyldelse af ansøgninger, oversættelse og forståelse af tilsendte breve fra kommunen, private firmaer m.m.
Tlf.: 63 75 08 56
Privatøkonomisk Oprydning, PROP, som hjælper med borgere med økonomiske spørgsmål eller udfordringer.
Tlf.: 63 75 08 56

 

Læs mere om Den Frie Rådgivning her.

 

 

AOF Center Odense, Folkeoplysning fra bro til bro

AOF Center Odense er en folkeoplysende forening, som arbejder på at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Det gør de gennem folkeoplysende projekter, forberedende voksen undervisning og forskellige kreative kurser. Du kan fx gå til sprogundervisning, keramik og gymnastik eller deltage i forskellige arrangementer, ofte arrangeret i samarbejde med lokale drivkræfter. AOF Center Odense samarbejder gerne med lokaler aktører, for at tildegodese deres ønsker.

Kontakt: aof@aofcenterodense.dk

 

Læs mere om AOF Center Odense her.

 

 

GirlTalk


GirlTalk er et univers for piger mellem 12-24 år, hvor du kan dele svære tanker og følelser, men også glæder og succeser. I Odense kan du blive en del af GirlTalk fællesskabet EmpowR. Her taler piger mellem 13-16 år om temaer som fx selvværd, krop, fremtid og venner. I Odense er det også muligt at booke et foredrag, for fx forældre, fagpersoner og skoleklasser. Du kan også bruge GirlTalks anonyme og gratis chat- og sms-rådgivning eller anonymt dele dine tanker på Pigetanker. Du kan også høre deres podcast, hvor de sætter fokus på dilemmaer og det, der fylder i hverdagen.

 

Læs mere om GirlTalk og find kontaktoplysninger her.

 

 

Nationale civilsamfundsaktører:

 

InsideOut

InsideOut hjælper mennesker, der har brændt sig på sekterisme eller negativ social kontrol. Inside out har stor viden om livet i og efter et religiøst destruktivt fællesskab, samt de udfordringer man kan opleve som pårørende. Inside out hjælper altid hvis du har brug for en at tale med og de hjælper også med juridisk støtte og bisidderhjælp.

 

Læs mere om InsideOut og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Sabaah

Sabaah er en forening, der støtter og rådgiver LGBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund.

Du kan få rådgivning ved at ringe eller skrive og eller møde personligt op hos Sabaah i København.
Telefonisk rådgivning er åbent torsdage kl. 18-20. Personlig rådgivning er åbent onsdage kl.17-20. Sabaah har også samtalegrupper i København, hvor der er muligt at dele erfaringer med andre som står i samme. Skoler og fagpersoner kan booke Sabaah til at holde et oplæg om køn og seksualitet i et minoritetsetnisk perspektiv.

Læs mere om Sabaah og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Joannahuset

Joannahuset er et krisecenter for børn og unge under 18 år. Det er et fristed hvor børn og unge kan tale med en voksen og få en seng at sove i – helt gratis. Du kan komme døgnet rundt, uanset hvilken situation du står i og hvor i Danmark du kommer fra. Joanna huset tilbyder anonym rettighedsbaseret rådgivning 24 timer i døgnet, året rundt.

Tlf. rådgivning: 25 75 75 58
Tlf. administration: 22 29 00 92

 

Læs mere om Joannahuset og find kontaktoplysninger her.

 

 

Girl Talk

Hos Girl Talk er der mulighed for, at piger mellem 12-24 år kan dele svære tanker og følelser, men også glæder og succeser. GirlTalk minder pigerne om deres værdi og taler med dem om deres trivsel. GirlTalk tilbyder gratis og anonym chat- og sms-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag. GirlTalk har også EmpowR, som er et fællesskab for piger mellem 13-16 år. 


Læs mere om GirlTalk og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Bryd tavsheden

Bryd tavsheden rådgiver og hjælper børn og unge, som enten er eller har været udsat for vold i nære relationer. Man kan få hjælp ved at ringe chatte eller skrive til deres brevkasse. Telefonrådgivningen og chatten har åbent mandag til torsdag kl.17-20.

Kontakt:
Ring til rådgivningen på 44 45 20 90
Chat eller skriv til brevkassen her.


Læs mere om Bryd tavsheden og find kontaktoplysninger her.

 

 

Exitcirklen

Exitcirklen hjælper voldsofre til at leve et liv uden vold og negativ social kontrol. Samtidig bidrager Exitcirklen til den offentlig debat om psykisk vold og negativ social kontrol.

Det gør de med forskellige indsatser:

  • Samtalegrupper for unge piger og kvinder, samt for unge drenge og mænd (kaldet TABU)
  • Gratis juridisk rådgivning fra en jurist eller socialrådgiver for deltagere af samtalegrupperne.
  • Navigation: En helhedsorienteret indsats på friskoler og institutioner, der sætter fokus på forholdet mellem børn og unge og deres forældre hvor negativ social kontrol er på spil.
  • Exitakademiet: Oplysning og undervisning til fagprofessionelle i form af konferencer, temadage, seminarer, kurser og foredrag om psykisk vold og negativ social kontrol.
  • Exit Talk: Foredrag og power talks om psykisk vold og negativ social kontrol for unge på uddannelsesinstitutioner.
  • Til døden os skiller: Henvender sig til kvinder, der er blevet nægtet islamisk skilsmisse

Psykisk vold linjen: 93 80 39 48


Læs mere om Exitcirklen og find kontaktoplysninger her.

 

 

Livslinien

Hvis du har det så svært, at det begynder at føre til selvmordstanker, er det afgørende, at du fortæller nogen, at du har det svært, så du kan få den nødvendige hjælp og støtte. Livslinen er vant til at tale om selvmordstanker og forsøg og de vil meget gerne hjælp dig. Du kan også kontakte Livslinen hvis du er pårørende eller efterladt efter selvmord. Livslinen telefon rådgivning har åbent alle årets dag fr 11-05. Det er også muligt at få chatrådgivning mandag og torsdag kl.17-21 og lørdag og søndag kl.13-17. Hvis du er over 18 år og ønsker at få nye strategier til at håndtere selvmordstanker kan du læse videre her. 

Kontakt: 70 201 201

Læs mere om Livslinien her.

 

 

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for socialt ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer ved at sikre sikrer rammerne for en lang række sociale organisationer startet af frivillige ildsjæle. Dette sker igennem forskellige frivillige indsatser.

Læs mere om Fonden for socialt ansvar og find kontaktoplysninger her.

 

I Odense er følgende etableret og er derfor relevante:

Baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de bliver gode, aktive rollemodeller for deres børn og aktive deltagere i lokalsamfundet. Det forebygger kriminalitet, misbrug og radikalisering. Dette sker ved at samle fædrene i lokale fællesskaber med henblik på at reflektere og arbejde med deres roller som fædre.


Læs mere om Baba og find kontaktoplysninger her.

Bydelsmødre har til formål at støtte og motivere isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive samfundsborgere. Bydelsmødrene fungerer som rollemodeller men også brobyggere mellem kvinderne og det omkringliggende samfund, da de hjælper den enkelte kvinde med at få den information og støtte, hun har brug for, for at have kontrol og indflydelse over eget liv og beslutninger, hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

 

Læs mere om Bydelsmødre og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

Børns vilkår

Læs mere om Børns vilkår og find kontaktoplysninger her.

Indsatser:

Hos BørneTelefonen sidder der voksne klar til at lytte til de problemer og udfordringer du sidder med. Hos BørneTelefonen er der ingen problemer, der er for små og de kan rådgive og trøste dig uanset hvad. BørneTelefonen har åbent hele døgnet, året rundt, også på helligdage. Det betyder at der altid sidder en voksen klar, når du har behov for det, også om natten. Udover at ringe, er det også muligt at chatte eller sms’e om ens problemer. Rådgiverne fortæller ikke det du har fortalt om, fordi de har tavshedspligt.

Det er også muligt at få en gratis bisidder gennem BørneTelefonen, som kan hjælpe til møder med kommunen eller Familieretshuset.

Kontakt:
Ring eller sms til rådgivningen på: 116111, åbent døgnet rundt.

 

Læs mere om Børnetelefonen og find kontaktoplysninger her.

 

Forældretelefonen er for alle forældre, pårørende og naboer, der har spørgsmål, som omhandler børn. Rådgiverne har alle en børnefaglig uddannelse og er samtidig frivillige på BørneTelefonen.

 

Tlf: 35 55 55 57 

 

Læs mere om Forældretelefonen og find kontaktoplysninger her.

 

Fagtelefonen er for alle der arbejder med børn og unge og ønsker råd og vejledning i forbindelse med en børnefaglig problemstilling. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Tlf: 35 55 55 58

 

Læs mere om Fagtelefonen og find kontaktoplysninger her.

  

 

 

FRAK

FRAK hjælper unge mellem 13-17 år i fritidsjob. De unge bor primært i områder med store sociale udfordringer. FRAK har primært fokus på unge, som er kriminalitetstruede, på kanten af samfundet eller på anden vis i en sårbar familie- eller livssituation. De unge søger et fællesskab, men det er sjældent de opsøger de etablerede såsom i foreningslivet, klubber og familien. I FRAK får de unge mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor de kan være sammen med andre unge og lære de nødvendige ting for at begå sig på en arbejdsplads.
 

Læs mere om FRAK og find kontaktoplysninger her.

 

 

 

UNIK Online

UNIK Online er et online univers for dig, som er eller har været anbragt og er mellem 15 og 29 år. De har mange forskellige aktiviteter bl.a. hvis du har brug for nogen at snakke med, har problemer med fx. angst og tankemylder eller savner nogen at være sammen med. Det hele foregår online og du kan vælge at være anonym. UNIK Online tilbyder bl.a. individuelle psykolog samtaler, fællesskab i naturen, chat og gruppeforløb.


Læs mere om UNIK Online og deres tilbud her.